Sidhuvudbild
Meny

Barn och Ungdom

Barn och Ungdomsverksamhet har alltid varit en central verksamhetsgren för Ljungby Pingstförsamling. Församlingen har en stor Barn- och Ungdomsverksamhet, som varje vecka samlar många barn och ungdomar till samlingar och aktiviteter av olika slag.
Klicka på någon av rubrikerna i vänsterspalten, så får Du mer information om de olika grupperna.

pingstkyrkan@ljungby.pingst.se

Aktiviteterforbarnen.png