Sidhuvudbild
Meny
Bläddra en månad bakåt Juli 2022 Bläddra en månad framåt
v. 26
3 10:30 GUDSTJÄNST
Predikan av ??.
Sång och musik av Niclas Eriksson och Therese Hasselgren.
Lovsång, bön/förbön och gemenskap.
Kyrkkaffe efter gudstjänsten.
Alla varmt välkomna!
Spara i din kalender
v. 27
10 10:00 GEMENSAM GUDSTJÄNST
.....i Allianskyrkan.
Alla varmt välkomna!
Spara i din kalender
v. 28
17 10:00 GEMENSAM GUDSTJÄNST
......i Betelkyrkan.
Alla varmt välkomna!
Spara i din kalender
v. 29
24 10:00 GEMENSAM GUDSTJÄNST
......i Equmeniakyrkan.
Alla varmt välkomna!
Spara i din kalender
v. 30
31 10:30 GEMENSAM GUDSTJÄNST
........i Pingstkyrkan.
Donald Johannesson predikar.
Percy Bergman ansvarar för sång och musik.
Alla varmt välkomna!
Spara i din kalender
Bläddra en månad bakåt Juli 2022 Bläddra en månad framåt