Sidhuvudbild
Meny

Mission GCF

GIVE A CHILD A FAMILY

Församlingen har också ganska nyligen börjat ge stöd till GCF - Give a Child a Family.

BAKGRUND
Idag uppskattas att ungefär 8 miljoner barn växer upp på institution, främst i låginkomstländer. Forskningen är tydlig och visar bland annat att institutionsvård är skadligt för barns känslomässiga och kognitiva utveckling. All forskning är överens om att barnhem är den mest riskfyllda boendeformen för små barn, och bör så långt det är möjligt undvikas.

Det var detta Monica och Basil Woodhouse i Sydafrika kände så starkt, att barnhem inte är för barn. En vision föddes. Visionen var, och är, att barn hör hemma i en trygg familj. Alla barn bör ha en vuxen människa som älskar dem över allt annat.

GCF-Monica-and-Steven-in-MozambiquE.jpg

HISTORIA
Basil och Monica Woodhouse började omkring 1990 med att hjälpa barn som övergivits, eller utsatts för övergrepp av olika slag. I början tog de hand om barnen i sitt eget hem,
men arbetet växte snabbt och man startade en stiftelse 1992.

GCF-DSC_0615-e1466411381680.jpg Två år senare kunde man köpa en bit mark och börja bygga
upp ett center som kallades för Place of Restoration,
återupprättelsens plats. De såg hela tiden behovet av att
hitta familjer till de barn som de tog hand om. Meningen var
att barnen skulle om möjligt återförenas med sin familj eller
placeras i en fosterfamilj. År 2000 utvecklade man Give a
Child a Family, ett fosterprogram där man arbetar med
helheten.

IDAG
Man arbetar med att rekrytera nya fosterföräldrar och har omkring 30 föräldrar som väntar på sitt fosterbarn. Arbetet innefattar hembesök med terapi och uppföljning. I programmet finns utbildning och kurser för blivande fosterföräldrar, och man har fortsatta stödgrupper för föräldrarna. Man har även föräldrakurser i förebyggande syfte för riskfamiljer, föräldrar i behov av extra föräldrastöd.

GCF-Health-polio-drops.jpg

Arbetet som började i liten skala har växt och blivit en organisation som nu stöder och hjälper andra organisationer. Man har utbildning för socialsekreterare över Sydafrika och har arbeten i 12 olika länder. Man arbetar aktivt med och är i framkant vad gäller barns rättigheter.

Du kan läsa mer om organisationen på deras hemsida under adressen http://gcf-sverige.se/.