Sidhuvudbild
Meny

Ryssby Församlingsgrupp

I Mars 2003 upphörde Elimförsamlingen Boaryd/Ryssby.
Dess medlemmar gick in i Ljungby Pingstförsamling som numera ansvarar och hjälper till med verksamheten i Ryssby.
Ryssby Församlingsgrupp är med och stöder
Missionär Ove & Agneta Jonsson.
De arbetar med evangelisation och bibelspridning
med en cafébuss som bas.
http://www.bussmission.se