Sidhuvudbild
Meny

Stöd Församlingen

För att församlingen ska kunna fungera på ett bra sätt, är vi beroende av varandra. I bibeln liknas församlingen bl a vid en kropp, där de olika kroppsdelarna hjälper och ger stöd åt varandra. Ex. 1 KOR 12:14-27, ROM 12:4-5

Vi är beroende av stöd genom;
BÖN/FÖRBÖN - vi stödjer varandra genom bön och förbön
GEMENSKAP - i samlingar av skilda slag i vår kyrka och hemma i hemmen, samt genom frivilliga som ger sin hjälp och stöd till församlingens alla olika verksamhetsgrenar.
GÅVOR - församlingen är i behov av frivilliga gåvor.
Detta handlar oftast om att vi ger av våra pengar.
Det sker bl a genom kollekter i de olika samlingarna
vi har i vår kyrka. Flera medlemmar ger även ett månatligt stöd genom automatisk överföring.
Vill även Du göra det?
Församlingens bankgironummer: 602 - 4582.
Församlingens swishnummer: 123 213 75 52
Glöm inte ange ändamål gåvan skall gå till!
Verksamheten i Café AXET och Second Hand bidrar även till att församlingen får ekonomiskt stöd till bl a missionsinsatser och barn- o ungdomsverksamhet.