Sidhuvudbild
Meny

Värdgrupper

P1010180.JPG

Församlingen har flera Värdgrupper.
I varje värdgrupp är det 8 - 12 medlemmar,
som under ett 2-veckorschema har ansvar
för att vara mötesvärd, kollektör, mm
i samband med MÖTESPLATS.
Ansvarsuppgiften innebär också att städa kyrkan,
och ordna enkelt kyrkkaffe.

P1010177.JPG